RECYCLING & AFVALBEHEER

Snel en duurzaam door een doelgerichte aanpak

slider image

ALGEMEEN

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke kenmerken voor het samenwerken met van de Wijgert. Wij zijn ook altijd op zoek naar partners die dezelfde mentaliteit en betrokkenheid hebben als wij zodat wij kunnen werken aan een duurzaam milieu. 

Bedrijven , instellingen, verenigingen en particulieren worden de laatste jaren geconfronteerd met een steeds strengere milieuwetgeving. Een verantwoorde wijze van aanleveren, afvoeren en verwerken van afvalstoffen is een bezigheid waar wij u graag in adviseren. 

Door verschillende groepen apart aan te leveren kunnen de kosten vaak drastisch verlaagd worden. 

Van de Wijgert Recycling heeft zijn vaste overslag in Tilburg en is in deze omgeving ook het meest actief. Wij staan vooral lokale bedrijven en non-profit organisaties uit de regio Midden-Brabant met raad en daad bij.

Wilt u meer weten over ons of over duurzame verwerking van uw afvalstoffen? Lees meer op onze website of kom  eens langs. U bent altijd welkom en de koffie staat klaar.

OVERSLAG & HOUTVERWERKING

Onze grootste activiteit in de recycling is de overslag en verwerking van hout. Er zijn een aantal stromen hout die wij bij ons op de locatie verwerken. Deze zullen verderop deze pagina worden uitgelicht.

Houtafval, dat niet in de hout en meubelindustrie vrijkomt, bestaat voor het grootste deel uit (delen van ) houten verpakkingen, zoals pallets, kisten , kratten en beschermingsplaten. Daarnaast kan afvalhout vrijkomen bij sloopwerkzaamheden.

Bij houtafval wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen:

 

A-HOUT

A-hout:  schoon en onbehandeld hout zoals oa. Pallets. 

B-HOUT

B-hout: geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen zoals multiplex, triplex e.d.

C-HOUT

C-hout: verduurzaamd hout. Verduurzaamde houtsoorten bevatten schadelijke stoffen voor mens en milieu. Deze vallen onder gevaarlijk afval en er gelden strengere regels voor. 

 

GROENAFVAL

N.B groenafval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van tuinen en perken wordt niet onder deze categorie houtafval gerekend

ONS DOEL

Doel afvalscheiding :

Houtafval wordt over het algemeen gerecycled of verbrand waarbij het laatste steeds meer voorkomt bij energieopwekking.  Houtafval wordt als materiaal hergebruikt voor bijvoorbeeld de productie van pallets en spaanplaten. 

C-Hout mag niet worden hergebruikt en kan alleen als brandstof worden toegepast.

ADVIEZEN & TIPS

Let altijd goed op. U mag uw afvalstoffen alleen afgeven aan :

 

  • Erkende verzamelaars. Deze staan op de VIHB lijst die terug te vinden is op de website van NIWO.
  • Erkende vervoerders. Deze vervoert de afvalstoffen in opdracht van u naar een verwerker. Wij als van de Wijgert zijn zowel vervoerder als verwerker. 
  • Erkende verwerkers die in het bezit zijn van een milieuvergunning. Wij hebben uiteraard al deze specificaties en deze zijn ook allemaal terug te vinden. 

 

TIPS VOOR EEN GOEDE OPSLAG EN VERWERKING

  • Zorg ervoor dat het houtafval zo droog mogelijk wordt opgeslagen. Door vochtigheid kan de kwaliteit en de waarde van het hout sterk verminderen. 
  • Waak bij de opslag van houtafval en laat u eventueel door een brandinspectie of brandweer informeren over de mogelijkheden.  Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken stelt specifieke voorschriften voor het buiten opslaan van hout.
  • Voer houten pallets zoveel mogelijk als pallets af naar een pallethandelaar en niet naar een inzamelaar die het als reguliere houtstroom inzamelt. Naast een goed hergebruik bent u vaak ook kostenbesparend bezig.